Mikko Dufva

Ennakointi ja yhteiskunnan kehityssuunnan muovaaminen

Mikko Dufva
Ennakointi ja yhteiskunnan kehityssuunnan muovaaminen

Ennakointikuplassa Mikko Dufvan vieraana Paula Laine ja aiheena ennakoinnin rooli yhteiskunnan kehityssuunnan hahmottamisessa ja muovaamisessa. Kenelle tulevaisuuspöytä on katettu ja miten pärjätä monimutkaisuuden ja keskinäisriippuvaisuuden kanssa?

Paula Laine vastaa Sitran ennakointi- ja strategiatoiminnoista. Hän on työskennellyt sekä megatrendien ja yhteiskunnallisten visioiden, että Sitran oman strategian ja vaikutusten arvioinnin parissa. Hän on loputtoman kiinnostunut tulevaisuudesta ja hoputtaa meitä tarttumaan uudistuksiin, jotta menestymme myös jatkossa.