Mikko Dufva

Tulevaisuustietoisuus

Mikko Dufva
Tulevaisuustietoisuus

Mitä on tulevaisuustietoisuus? Miten tulevaisuusajattelua voi kehittää? Mitä kiinnostavaa tulevaisuuksien tutkimuksessa tapahtuu nyt? Ennakointikuplassa Mikko Dufvan vieraana Sirkka Heinonen.

Filosofian tohtori Sirkka Heinonen toimii tulevaisuudentutkimuksen professorina Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on erikoistunut teknologian ennakointia, tietoyhteiskuntaa, kestävää kehitystä, sosiaalista mediaa ja yhdyskuntien tulevaisuutta koskevaan tutkimukseen. Hän on aktiivinen toimija tulevaisuudentutkimuksen kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, mm. Rooman klubissa ja Millennium-hankkeessa.


Jaksoon liittyvät linkit: